Cursussen

De Seniorenvereniging Bladel organiseert regelmatig cursussen van velerlei aard
De cursussen vinden plaats wanneer er voldoende animo voor is.

Ziehier een overzicht van de voornaamste cursussen

Gewijzigd: 15 maart 2018 16:45.