De Schakel verschijnt maandelijks (met uitzondering van augustus) en wordt in gedrukte vorm bij de leden thuis bezorgd.

Sinds januari 2008 is De Schakel ook te lezen via deze website.
Met ingang van januari 2009 zullen slechts de laatste 11 edities (een kalenderjaar) bereikbaar zijn.
Vanaf april is de Schakel te lezen in het originele (PDF) formaat.

Aangezien het vaak grote bestanden betreft duurt het een twintigtal seconden voor u met het lezen kunt aanvangen.

Voor het vele werk dat er verricht moet worden is er een Redactieraad bestaande uit:

Het maandelijkse kopieerwerk wordt verzorgd door Cor Swaans en Sjef Wilting

Zoals u ziet slechts een klein, maar actief clubje.
De Redactieraad heeft haar handen meer dan vol. Mocht u zich geroepen voelen een bijdrage te leveren aan het produceren van De Schakel, dan kan er altijd een stoel worden bijgeschoven.