Introductie Seniorenvereniging Bladel

De Seniorenvereniging Bladel is aangesloten bij KBO-Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen, en onderschrijft daarmee haar doelstellingen

 • Seniorenvereniging Bladel is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
   
 • Seniorenvereniging Bladel is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.
   
 • Seniorenvereniging Bladel acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.
   
 • Seniorenvereniging Bladel wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren.
   
 • Seniorenvereniging Bladel wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
   

De Seniorenvereniging Bladel is actief in de kern Bladel van de gemeente Bladel maar biedt ook ondersteuning aan de zuster organisatie in de kern Netersel

Gewijzigd: 15 maart 2018 16:48.