Werkgroep Biljartruimte

In de voormalige Praktijkschool aan de Burgemeester Goossensstraat 48 heeft Seniorenvereniging Bladel, in samenwerking met de Gemeente Bladel, een biljartruimte gerealiseerd voor alle vijftigplussers uit de kern Bladel met maar liefst vier biljarts.
Op 18 april 2015 werd de biljartruimte, ”D´n Opstoot” genoemd, feestelijk geopend door wethouder Joan Veldhuizen en de oudste inwoonster van Bladel Mevrouw van Sambeeck.
De biljartruimte is geopend van 9:00 uur tot 21:00 uur. Tussen 9:00 uur en 17:00 uur bedragen de kosten € 0,50 per spel. Na 17:00 uur wordt er ”op de klok” gebiljart voor € 0,50 per half uur. Iedere biljarter uit de kern Bladel is welkom maar moet zich wel aanmelden.

We werken met een elektronisch toegangssysteem. Iedere bezoeker heeft dus een pasje nodig. Voor leden van Seniorenvereniging Bladel is zo´n pasje gratis. Niet leden van Seniorenvereniging Bladel, die in de kern Bladel wonen, betalen een borg van € 10,00. Vijftigplussers uit een andere kern dan de kern Bladel kunnen alleen in aanmerking komen voor een pasje als ze lid zijn van een KBO afdeling in hun woonplaats en gastlid worden van Seniorenvereniging Bladel. Verder is er geen lidmaatschap of dergelijke nodig. Iedereen vanaf 50 jaar is welkom. Ook dames.

Hoe werkt het? Er hoeft niet gereserveerd te worden. Je komt en kijkt of er een tafel vrij is. Zo niet, dan wacht je even. We willen vooral heel toegankelijk en laagdrempelig blijven. Mensen komen om te biljarten maar ook om een praatje te maken.
Pasjes kunnen worden aangevraagd bij de secretaris van Seniorenvereniging Bladel Henk Heesterbeek. Hij is bereikbaar voor meer informatie onder nummer 06-40.35.95.66

Biljartles

Een viertal leden van de werkgroep biljartruimte heeft zich bereid verklaard om, aan iedereen die dat wil (m/v) biljartles te geven.
Om iedereen gelijke kansen te geven is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Omdat er veel belangstelling is voor biljartles willen we op donderdagavond vier biljarts reserveren van 19:00 uur tot 21:00 uur. Ook willen we de groepen splitsen in aanvang om 19:00 uur en aanvang om 20:00 uur. Mochten er meer aanmeldingen komen dan zullen we een wachtlijst gaan aanleggen.

De kosten bedragen € 15,00 voor 10 lessen, te voldoen voor aanvang van de les. Deelnemers zijn verplicht om zich tijdig af te melden bij Peter van Erp. Indien men zich niet tijdig afmeld wordt de les in mindering gebracht op uw aantal beschikbare lessen. Gasten worden verzocht zich te onthouden van commentaar en van goedbedoelde adviezen jegens de cursisten en de leden van de werkgroep. Bij het niet nakomen van dit punt hebben leden van de werkgroep het recht om sancties op te leggen.
De biljartlessen beginnen weer op 1 september. Hebt u belangstelling voor een biljartopleiding meldt u zich dan bij tel.
De vrijwilligers: , , en .


Samenstelling Werkgroep

Gewijzigd: 21 september 2019 11:12.