Bestuur Giel Verbeek

Public Relations (PR) & Communicatie

Giel Verbeek

Taakstelling bestuurslid

  • Lid algemeen bestuur
  • PR en Communicatie|
  • Externe contacten
  • Voorzitter redactie maandblad  ‘de Schakel’
  • Coördinatie Website
  •  Fotografen
  • Drukwerk extern