Irene Gilbey

2e secretaris

Irene Gilbey

Taakstelling 2de secretaris

 • Lid dagelijks- en algemeen bestuur
 • Algemene zaken
 • Ledenadministratie
 • Coördinatie interne organisatie vrijwilligers
 • Gastvrouwen
 • Beheerders
 • Schoonmaak
 • Drukwerk intern
 • Huismeester
 • Sleutelbeheer
 • Klein onderhoud
 • Vrijwilligersattentie
 • Vicesecretaris