Jack van der Aajpg

Penningmester (waarnemend)

Jack van der Aa

Taakstelling penningmeester

 • Lid dagelijks bestuur en alg. bestuur
 • Algemene zaken
 • Boekhouding
 • Verslaglegging financiële zaken
 • Financiële jaarrekening
 • Jaarbegroting
 • Financiën van:
  • Alle activiteiten
  • Diensten
  • PR en Communicatie middelen
  • Contributies
  • Zomeractiviteiten
 • Externe betrekkingen
 • Vrijwilligersattentie